submenu

WALNE ZGROMADZENIA 2019

WALNE ZGROMADZENIA 2018

WALNE ZGROMADZENIA 2017

WALNE ZGROMADZENIA - dane archiwalne

kontakt dla inwestorów:

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu

tel.:+48 501 730 500

mail: aleksander.gruszczynski@hotblok.pl

animator rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect:

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 812 84 40

fax: +48 33 812 84 42

mail:

notowania HOTBLOK s.a. na newconnect:

image.png

beneficjent

eur.png

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP, na realizację projektu pt. „Przygotowanie firmy HOTBLOK do pozyskania inwestorów zagranicznych“.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree