submenu


AKCJONARIUSZ:

LICZBA AKCJI:

PROCENT KAPITAŁU:

PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
Artur Piotr Jedrzejewski
Carlson Ventures
International Ltd.
Edminton International Investments Ltd.

zgodnie z porozumieniem
z dnia 20-11-2018 r.
zm. 28-02-2019 r., o którym mowa w art.87 ust.1 pkt 6)
Ustawy o Ofercie Publicznej

29 819 515

35,95%

35,95%
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd
6 965 426

8,40%

8,40%
Małgorzata Trzaskoma
6 375 000

7,69%

7,69%
TUGEB - POLBUD Sp. z o.o 4 787 500 5,77% 5,77%
Jacek Ładny 4 759 684 5,74% 5,74%
Pozostali Inwestorzy 30 228 772 36,45% 36,45%

OGÓŁEM

82 935 897

100%

100%

KAPITAŁ SPÓŁKI
1.Wysokość kapitału zakładowego:
10 781 654,00 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji:
829 350
3.Wartość nominalna akcji:
13,00 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 10 781 654,00 ZŁ
5.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: --- ZŁ

EMISJE AKCJI

Nazwa serii akcji
Liczba akcji
SERIA "A" 5 100
SERIA "B" 7 500
SERIA "C" 12 500
SERIA "D" 124 900
SERIA "E" 5 000
SERIA "F" 29 875
SERIA "G" 4 125
SERIA "I" 4 625
SERIA "J" 46 375
SERIA "K" 460 000
SERIA "L" 129 358

kontakt dla inwestorów:

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu

tel.:+48 501 730 500

mail: aleksander.gruszczynski@hotblok.pl

animator rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect:

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 812 84 40

fax: +48 33 812 84 42

mail:

notowania HOTBLOK s.a. na newconnect:

image.png

beneficjent

eur.png

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP, na realizację projektu pt. „Przygotowanie firmy HOTBLOK do pozyskania inwestorów zagranicznych“.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree