submenu


AKCJONARIUSZ:

LICZBA AKCJI:

PROCENT KAPITAŁU:

PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
Carlson Ventures
International Limited

10 503 600

12,66 %

12,66 %
Carlson Opportunity Fund
8 000 000

9,65 %

9,65 %
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd
6 965 426

8,40 %

8,40 %
Małgorzata Trzaskoma 6 375 000 7,69 % 7,69 %
TUGEB - POLBUD Sp. z o.o. 4 787 500 5,77% 5,77 %
Jacek Ładny 4 759 684 5,74% 5,74 %
Pozostali Inwestorzy 41 544 687 50,09 % 50,09 %

OGÓŁEM

82 935 897

100%

100%

KAPITAŁ SPÓŁKI
1.Wysokość kapitału zakładowego:
10 781 666,61 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji:
82 935 897
3.Wartość nominalna akcji:
0,13 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1 681 666,61 ZŁ
5.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: 6 118 333,39 ZŁ

EMISJE AKCJI

Nazwa serii akcji
Liczba akcji
SERIA "A" 510 000
SERIA "B" 750 000
SERIA "C" 1 250 000
SERIA "D" 12 490 000
SERIA "E" 500 000
SERIA "F" 2 987 500
SERIA "G" 412 500
SERIA "I" 462 500
SERIA "J" 4 637 500
SERIA "K" 46 000 000
SERIA "L" 12 935 897

kontakt dla inwestorów:

Piotr Tyranowski

Prezes Zarządu

tel.:

mail: piotr.tyranowski@hotblok.pl

animator rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect:

Copernicus Securities S.A.

ul. Grójecka 5

02-019 Warszawa

tel.: +48 22 44 00 100

fax: +48 22 44 00 105

mail: biuro@copernicus.pl

notowania HOTBLOK s.a. na newconnect:

image.png

beneficjent

eur.png

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP, na realizację projektu pt. „Przygotowanie firmy HOTBLOK do pozyskania inwestorów zagranicznych“.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree